U toku / Koju muziku najčešće slušate?

Rezultati

Koju muziku najčešće slušate?

Domaći pop  2

18.181818181818183%

Domaći rock  0

0.0%

Strani pop  2

18.181818181818183%

Strani rock  3

27.27272727272727%

Narodnu muziku  2

18.181818181818183%

Sve od navedenog  2

18.181818181818183%

Ne slušam muziku  0

0.0%

Ukupno glasova: 11